Geweld uit zich op verschillende manieren

Geweld is meer en ruimer dan men doorgaans denkt. In tegenstelling tot fysiek geweld zijn er vormen van geweld waarvan de gevolgen niet altijd zichtbaar. Hieronder vind je informatie over verschillende andere vormen van geweld. 

Fysiek geweld

Slaan, schoppen, aan de haren trekken, tegen de muur werpen, met een voorwerp gooien, (poging tot) wurgen, toegang tot de woning verhinderen, opsluiten, aan de deur zetten, achterlaten langs de weg …

Deze vorm is het meest gekend omdat de gevolgen het meest zichtbaar zijn: blauwe plekken, brandwonden, kneuzingen, botbreuken of andere wonden.

Psychisch geweld

Vernederen, bedreigen, contact verbieden met familie of kennissen, negeren, voortdurend controleren, dreigen met zelfmoord, persoonlijke bezittingen opzettelijk vernielen, stalken, geweld plegen ten opzichte van huisdieren of voorwerpen die voor het slachtoffer belangrijk zijn …

Komt het vaakst voor en wordt door veel slachtoffers ervaren als de ergste vorm.

Ondergraaft geleidelijk het normale functioneren en zelfvertrouwen. De voortdurende dreiging is erg ingrijpend en kan ernstige gevolgen hebben voor de emotionele toestand van het slachtoffer op korte en lange termijn.

Seksueel geweld

Vernederende seksuele voorstellen, (poging tot) gedwongen seksuele handelingen of aanrakingen, verplicht worden tot porno kijken, …
Het blijft een hardnekkige fabel dat aanranding of verkrachting binnen een relatie niet voorkomt. Alsof je in een relatie steeds beschikbaar moet zijn en zelf niet meer mag beslissen wat je wil doen. De gevolgen kunnen even dramatisch of zelfs ernstiger zijn als bij seksueel geweld door een onbekende. Het vertrouwen in anderen en jezelf wordt geschonden. Sommige slachtoffers worstelen nog lang met gevoelens van woede, schaamte of onveiligheid.

Komt vaker voor dan je denkt, maar slachtoffers zwijgen vaak uit loyaliteit, angst, schaamte of onwetendheid over de strafbaarheid ervan.

Economisch geweld

De gezinsuitgaven in detail controleren, verhinderen dat het slachtoffer een eigen job of inkomen verwerft, geld afnemen …

Ook geld kan als wapen dienen in een relatie. Zo wordt het slachtoffer volledig afhankelijk van (het inkomen van) de partner en is het nog moeilijker om te ontsnappen aan het geweld.

We willen in deze campagne dieper ingaan op subtielere vormen van geweld en manipulering (vernederingen, … ) die vaak onderbelicht blijven

Geweld is meer en ruimer dan men doorgaans denkt. In tegenstelling tot fysiek geweld zijn er vormen van geweld waarvan de gevolgen niet altijd zichtbaar. Ieder van ons weet dat verbale agressie erg diepe wonden kan achterlaten. Omdat hier meestal geen bewijzen van zijn, is het voor het slachtoffer moeilijk om hulp in te roepen.

Psychische vormen van misbruik zijn vaak heel subtiel en vallen niet altijd meteen op. Ze sluipen vaak langzaam en ongezien in een relatie. Sommige mensen herkennen het niet terwijl ze er middenin zitten. Anderen denken dat het niet bestaat, dat je iemand enkel lichamelijk pijn kan doen of fysiek kan mishandelen. Niets is minder waar.

Dit soort misbruik kan er voor zorgen dat je je niet helemaal op je gemak voelt in een relatie.  Het is erg schadelijk voor je zelfvertrouwen als je er dagelijks het slachtoffer van bent. Je kan er erg onzeker en angstig van worden. Je herkent jezelf niet meer. Je voelt wel dat je ooit een heel ander persoon was. Iemand met meer zelfvertrouwen, die kon genieten. Je bent een schim van jezelf geworden, en verwijt dat jezelf. Alles ligt immers aan jou, is je steeds verteld. Je bent het gaan geloven.

Beperken en Isoleren

Je partner probeert langzaamaan je bewegingsvrijheid te beperken en je te isoleren van je vrienden en familie. Dit kan zeer subtiel starten. Je partner wil liever niet naar vrienden en familie, beweert dat het toch leuker is om dingen alleen samen met jullie twee te doen. Gaandeweg uit hij of zij ook steeds meer kritiek op je vrienden en familie. Je blijft er weg om ruzies te vermijden. Je partner is misschien erg jaloers en verbied je om nog af te spreken met andere mensen. Als jullie dan samen iets doen kiest hij/zij steeds wat jullie gaan doen.

kleineren en beledigen

Je partner ondermijnt je zelfvertrouwen door je systematisch te kleineren of je allerhande zaken te verwijten. Dit kan zowel in het bijzijn van anderen als alleen thuis. Je wordt voortdurend gewezen op zogenaamde gebreken en je wordt belachelijk gemaakt, soms zelfs waar anderen bij zijn. Op den duur voel je je compleet waardeloos.

controleren

Je partner controleert waar je bent, met wie en wat je aan het doen bent. Je partner controleert je gsm, e-mails en facebookberichten. Als hij of zij belt moet je onmiddellijk reageren, anders krijg je ruzie. Op den duur ga je je gedrag aanpassen om conflicten te vermijden. Hij/zij probeert de volledige controle over jou te krijgen.

Dreigingen uitten

Tenslotte kan je partner allerlei bedreigingen uiten om macht over jou te kunnen uitoefenen. Het kan gaan over dreigen om de relatie te beëindigen, dreigen met zelfmoord, dreigen om het hoederecht over de kinderen af te nemen, dreigen met geweld, …

Al deze handelingen leiden ertoe dat je langzaamaan je zelfbeeld en zelfvertrouwen verliest. Je past je voortdurend aan aan de wensen van de ander in de hoop dat het niet tot ruzie of geweld komt. Op deze manier geraak je echter volledig gevangen in het machtsspel van je partner die je manipuleert om volledig en altijd haar of zijn zin te krijgen.

Het is zeer belangrijk dat je in een vroeg stadium de signalen herkent.