Wat kan je doen als slachtoffer?

Hieronder vind je informatie over je mogelijkheden en opties als slachtoffer

Probeer de situatie goed te begrijpen

Als je je niet goed voelt in je relatie, probeer dan voor jezelf duidelijk te maken wat er niet goed gaat. Het is belangrijk dat je de zaken helder ziet vooraleer je om het even welke stap zet tegenover je partner. Negeer je gevoel niet. Neem de tijd om de situatie goed te begrijpen. Dat is belangrijk voor het verdere verloop van je relatie.

 

 • Wat zijn de problemen?
 • Lukt het niet om met elkaar te praten?
 • Zijn er conflicten die niet opgelost geraken?

Behoud sociaal contact

Zoek een veilig onderkomen: zet geld opzij om iets te huren, zoek een tijdelijk onderkomen, neem contact op met een vluchthuis om opgevangen te kunnen worden wanneer er een plaats vrijkomt.

Probeer niet geïsoleerd te raken: contact met familie, vrienden of buren is belangrijk.

 • Blijf in contact met familie, vrienden, buren of met de school van je kind(eren). Zorg dat ze op de hoogte zijn van de situatie. Zij kunnen naar je luisteren, je eventueel onderdak verschaffen, je naar de dokter brengen, je partner aanspreken of je stimuleren om iets te ondernemen om het geweld te stoppen.
 • Zoek een vertrouwenspersoon en spreek samen af wat hij/zij voor jou kan doen.
 • Zorg dat je een veilige plaats weet om naartoe te kunnen.

Bescherm jezelf en je kinderen

Denk in alle kalmte na over een beschermingsscenario.Je kan daarvoor een beroep doen op de buren, meerderjarige kinderen, hulpverleningsdiensten … Weet waar je naartoe kan als de situatie uit de hand zou lopen.

Als je aanvoelt dat er een crisis op komst is, zoek dan een veilige plaats op, al is het maar voor even. Probeer geen weerstand te bieden aan je partner, je zou jezelf in nog groter gevaar kunnen brengen.

Het belangrijkste is je fysieke veiligheid. De sociale diensten en de politie zullen je helpen om je persoonlijke documenten en spullen later terug te krijgen. Als je in veiligheid bent, kun je nadenken over je toekomst en die van je relatie.

 Bescherm je kind(eren)

 • Vraag je af wat je (kleine) kinderen wil en kan vertellen.
 • Vertel (oudere) kinderen wat er aan de hand is, maak het bespreekbaar.
 • Maak duidelijk dat het geweld niet mag en dat het niet hun fout is.
 • Probeer te voorkomen dat ze getuige zijn van geweld. Dat zal niet altijd kunnen. Maar probeer een manier te vinden om ze in veiligheid te brengen.

Klacht indienen

Wat is de meerwaarde van een klacht indienen?

 • Je maakt aan de politie kenbaar dat je je in een gevaarlijke situatie bevindt.
 • Het levert bewijsmateriaal op in het kader van de gerechtelijke procedure.
 • Het herinnert de pleger eraan dat geweld strafbaar is.

 De onderzoeksrechter kan beslissen:

 • om de pleger vrij te laten
 • om de pleger vrij te laten onder voorwaarden (uithuisplaatsing, contactverbod, verplichting tot het volgen van een gespecialiseerde begeleiding voor plegers van partnergeweld ;..)
 • een aanhoudingsmandaat uit te vaardigen.

Tips

 • Het is niet altijd gemakkelijk om alleen over je situatie na te denken. Zoek bij vrienden, familie, buren of collega’s iemand waar je terecht kan. Iemand die naar je luistert en je bijstaat. Erover praten kan je al een beetje verder helpen.
 • Soms kan het ook goed zijn om naar professionele diensten te stappen, die je helpen om een beter zicht te krijgen op de situatie. Zij werken in vertrouwen, sommige anoniem en ze verplichten je tot niets. Bij een eerste contact kan het er enkel om gaan te begrijpen wat er aan de hand is.

Tips

 • Hou er rekening mee dat in geval van klachtneerlegging de politie de pleger ook altijd naar zijn of haar versie van de feiten zal vragen. De pleger zal dus noodzakelijkerwijze van je klacht op de hoogte worden gebracht. Neem de nodige maatregelen om je veiligheid te waarborgen. Als je wenst dat de pleger niet gehoord wordt, kun je die vraag in het proces-verbaal laten opnemen, maar het is de magistraat die uiteindelijk zal beslissen of de dader al dan niet door de politie gehoord zal worden.
 • Als je twijfelt of je klacht zou indienen, bespreek dat dan met iemand van een gespecialiseerde hulpverleningsdienst. Die kan je situatie bekijken en je ondersteunen bij de klachtneerlegging.

Wat nu te doen? Je opties!

Optie 1: Je wil er samen uitkomen

Geweld in je relatie wil niet automatisch zeggen dat de relatie geen toekomst meer heeft. Het is doorgaans wel nogal moeilijk om er samen uit te geraken zonder de gepaste ondersteuning. Ga op zoek naar de geschikte therapeut om je hierbij te helpen.

Wat kan een relatietherapeut voor je doen?

Relaties kunnen soms zo vastlopen dat geen van beiden nog gelooft in verandering, met afstandelijkheid, onenigheid en vervreemding tot gevolg.

Relatietherapie helpt jullie op weg om de dialoog terug aan te gaan.  Samen zoeken jullie naar een oplossing, om elkaar op een andere manier te bekijken en elkaar beter te begrijpen. Bij dit proces ligt de focus zowel op de kwaliteiten en krachten binnen jullie relatie als bij elk individu afzonderlijk.

Optie 3: Je wil uit de relatie stappen maar geen professionele hulp inroepen en alleen handelen

Zoek een veilig onderkomen: zet geld opzij om iets te huren, zoek een tijdelijk onderkomen, neem contact op met een vluchthuis om opgevangen te kunnen worden wanneer er een plaats vrijkomt.

Denk eraan om al je belangrijke documenten klaar te leggen (voor jezelf en je kinderen):

 • medische attesten van slagen verwondingen
 • identiteitskaart
 • SIS-kaart, kinderbijslagnummer
 • kopie van het eigendomsbewijs als je (mede-)eigenaar bent
 • als je getrouwd bent: trouwboekje en kopie van het huwelijkscontract
 • als je samenwoont: aankoopbewijzen van zaken die aan jou persoonlijk toebehoren of die van jullie beiden als koppel zijn (facturen, rekeninguittreksels)

Optie 2: Je wil uit de relatie stappen en je daarbij laten bijstaan door professionele hulp

Door je bij deze stappen door een hulpverleningsdienst te laten begeleiden, krijg je praktische en psychologische ondersteuning.

Overloop de zaken met een hulpverleningsdienst als je daarvoor de tijd hebt. Bekijk met hen hoe je je toekomst ziet. Informeer je zo veel mogelijk over: 

 • je rechten
 • de financiële middelen om te overleven
 • een onderkomen

Tip!

 • Laat je partner niet merken dat je weg wil. Verander niets aan je dagelijkse gedrag. De wil van je partner om je te laten blijven zou in geweld kunnen ontaarden.

 

Tips

 • Zet kleine zakken met kleren en spullen klaar bij je buur of een andere vertrouwensfiguur voor het geval je dringend zou moeten vertrekken.
 • Leg je persoonlijke bezittingen waar je aan gehecht bent klaar: (emotioneel) waardevolle zaken, juwelen …
 • Maak in geval van scheiding foto’s van de kamers van de woning, meubelen …
 • Wanneer je vertrekt: teken verzet aan tegen eventuele volmachten van je partner op je bankrekeningen.
 • Vraag De Post om je briefwisseling door te sturen of vraag om je briefwisseling bij De Post te laten bewaren. De Post mag je nieuwe adres niet vrijgeven.
 • Zeg je partner niet dat je hem of haar gaat verlaten. Misschien probeert hij of zij je op een of andere manier te beletten om te vertrekken, en de schok van het nieuws zou hem of haar ertoe kunnen aanzetten om geweld te gebruiken om je af te schrikken.