Waar kan je terecht als slachtoffer?

Heb je te maken met geweld in je relatie? Voel je je machteloos en zie je geen oplossing meer? Wil je erover praten, maar weet je niet waarheen? Dit zijn jouw mogelijke hulplijnen.

Huisarts

Een (huis)arts kan naar je luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en eventueel door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening. Aangezien de arts door het beroepsgeheim gebonden is, zal hij of zij nooit op eigen initiatief dergelijke stappen ondernemen. Jij blijft altijd degene die beslist welke stappen er verder worden ondernomen.

CAW Dienst Slachtofferhulp

Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) zet zich dagdagelijks in om geweld in het gezin te bestrijden. Het begeleidt vrouwen, mannen, koppels, kinderen en gezinnen in het bespreekbaar maken van deze problemen en het zoeken naar oplossingen. Het CAW tracht gezinnen in vaak erg moeilijke situaties weer perspectief te bieden. Het is niet per se de betrachting van het CAW een koppel of gezin samen te houden. De betrokkenen bepalen wat ze willen bereiken.

 

Partnergeweld is erg ingrijpend. De dienst slachtofferhulp van een CAW kan je helpen:

  • Begeleiding van koppels die in een gewelddadige relatie leven.
  • Praten over wat je overkomen is en/of overkomt
  • Informatie en advies geven
  • Meegaan naar de politie, een arts of de rechtbank
  • Bemiddelen met een advocaat, verzekering of parket
  • De weg wijzen naar andere mensen of diensten

 

Raadpleeg hun website www.caw.be of bel naar 078 150 300 voor de contactgegevens van het CAW uit je regio. Professionele hulpverleners gaan samen met jou op zoek naar de meest gepaste hulp in jouw situatie.

1712

1712, het nummer voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en (kinder)mishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt.

1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 u. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld.

Meer info vind je op www.1712.be

Tele-Onthaal

Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106.

Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening.

Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat (www.tele-onthaal.be). Een online gesprek is ook volledig anoniem.

Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Deze centra verlenen ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.

Raadpleeg hun website: www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Politie

Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101.

Je kan als slachtoffer of getuige altijd terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie is verplicht om een proces-verbaal (pv) op te stellen en dat over te maken aan het parket.

Zelfstandige psychologen, seksuologen en relatietherapeuten

Psychische hulp kan ook worden geboden door vrij gevestigde psychologen. De kostprijs van dergelijke hulpverlening ligt meestal hoger dan in de CGG’s. Contactgegevens zijn te vinden op de site van de Belgische Federatie van Psychologen.

Voor contactgegevens van seksuologen, gezins- en relatietherapeuten, kan je een kijkje nemen op hun website  https://bvrgs.be/therapeuten

Justitiehuizen

In elk gerechtelijk arrondissement is er een justitiehuis. Hier kan je als slachtoffer terecht voor informatie over de gerechtelijke procedure. Op bepaalde dagen zijn er ook advocaten aanwezig die eenmalig juridische informatie verstrekken.

De magistraat die het gerechtelijk dossier behandelt waarbij je betrokken bent, kan een justitieassistent slachtofferonthaal vragen om zijn dienstverlening aan te bieden. In die gevallen hoef je dus niet zelf het initiatief te nemen en kan de dienst slachtofferonthaal je eveneens informeren over de gerechtelijke procedure of bijstand bieden op de momenten die emotioneel belastend zijn.

Raadpleeg de website:
http://justitie.belgium.be/nl 

http://www.justitiehuizen.be/slachtoffer

Advocaat / Gratis juridisch advies

De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB).

Raadpleeg hun website :  https://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Gratis-juridisch-advies