Relaties ontstaan uit liefde, elkaar graag zien … maar soms loopt het mis.

relaties met sprake van partnergeweld

gevallen van psychisch geweld (2016, politie)

voorvallen aangifte bij de politie

Bij sommige koppels liggen vertedering en vernedering erg dicht bij elkaar. Wat misschien begon als een liefdevolle relatie is omgeslagen naar een relatie waarin verwijten, vernederingen en geweld een centrale plaats innemen. Op partnergeweld rust nog altijd een groot taboe. Nochtans komt het vaak voor, bij alle leeftijden, culturen, lagen van de bevolking, bij vrouwen en mannen.

Relaties ontstaan uit liefde, elkaar graag zien,… maar soms loopt het mis. Dit betekent dat er allicht nog veel meer mensen zijn die in hun relatie met geweld geconfronteerd worden.

 Partnergeweld verschilt van ruzie of relatieproblemen in die zin dat het zich herhaalt en vaak erger wordt. Het start meestal relatief onschuldig met een kwetsende opmerking, jaloerse uithaal of vernedering. Er is sprake van een geweldspiraal: periodes van rust volgen periodes van steeds erger geweld op.

 

Geweld kan een relatie binnen sluipen omwille van verschillende redenen. Je kan als koppel  onder druk komen te staan omwille van allerlei omstandigheden (bv werkloosheid, stress, alcohol, …) en niet meer in staat zijn om de moeilijkheden of conflicten die u onderweg tegen komt zonder geweld op te lossen. Het is nooit te laat om hier (samen) iets aan te doen.

Het is echter ook mogelijk dat u eenzijdig geweld meemaakt omwille van een partner die de pedalen kwijt raakt en u op allerlei manieren onderdrukt. Als de vertedering helemaal plaats maakt voor vernedering is er iets ernstigs mis.

Download de toolbox

In deze folder vind je een signalenlijst die aangeeft in welke mate je je zorgen moet maken over geweld in je relatie, wat je als slachtoffer kan doen en waar je terecht kan.